Uczniowie:
  • wyszukują w Internecie fotografie najciekawszych nagrobków na cmentarzu żydowskim.
  • zapoznają się z obyczajami dotyczącymi pochówku
  • analizują symbole na nagrobkach żydowskich
  • przedstawiają historię powstania cmentarzy żydowskich w Łodzi