Uczniowie:
  • zbierają informacje na temat życia kilku wybranych fabrykantów
  • wyszukują informacje na temat drogi ich kariery
  • wyszukują w Internecie zdjęcia prezentujące budynki fabryczne należące do fabrykantów
  • wyszukują informacje o przydatności w owym czasie towarów produkowanych przez danego fabrykanta
  • analizują jaki wpływ na rozwój Łodzi przemysłowej miała działalność danego fabrykanta
  • śledzą drogę filantropijną rodziny fabrykanta
  • wyszukują informacje na temat losów rodziny po I i po II wojnie światowej
  • znajdują w Internecie lub wykonują samodzielnie fotografie nagrobków członków rodziny fabrykanta pochowanych w Łodzi.