Uczniowie:
  • wyszukują w Internecie fotografii obrazującej życie codzienne w getcie
  • wyszukują informacje na temat towarów produkowanych w getcie
  • wyszukują informacje na temat instytucji i urzędów funkcjonujących w getcie
  • przedstawiają postać Mordechaja Chaima Rumkowskiego i jego działalności, próbują dokonać oceny postaci
  • przedstawiają wydarzenie nazywane „wielką szperą”, oceniaja decyzję podjętą przez Rumkowskiego
  • przedstawiają okoliczności likwidacji getta
  • wyszukują informacji temat losów ludzi, którzy przeżyli getto