Uczniowie:
  • przedstawiają najważniejsze założenie religii żydowskiej, wyszukują elementy wspólne z chrześcijaństwem
  • omawiają wybrane święta żydowskie
  • omawiają świątynie jakie powstały w Łodzi
  • wyszukują informacje na temat Żydów fabrykantów i ich roli w kreowaniu wyglądu miasta
  • omawiają obyczaje związane z religią żydowską, porównują je do religii chrześcijańskiej