XXVI LO w Łodzi

Aktualności

Wyprawka szkolna i stypendia socjalne dla uczniów

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie:

1. Dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu ”Wyprawka 2012″. Termin składania wniosków: 5 września 2012 r. Dokumenty należy złożyć do pedagoga szkolnego. Szczegółowe informacje o programie oraz niezbędna dokumentacja dostępne są na stronie UMŁ: Dofinansowanie zakupu podręczników

2. Stypendium socjalnego dla uczniów zameldowanych na terenie miasta Łodzi, z rodzin w których dochód nie przekracza 351 zł netto na osobę. Wnioski należy składać do 15 września 2012 r do pedagoga szkolnego. Osoby zamieszkałe poza terenem miasta Łodzi mogą ubiegać się o to stypendium w swoim Urzędzie Miasta lub Gminy. Więcej szczegółów o stypendiach i zasiłkach oraz wnioski do pobrania  na stronie: Stypendia i zasiłki szkolne