XXVI LO w Łodzi

Aktualności

Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości Edycja 2018

XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi wśród 140 najlepszych w Polsce w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości! 

"Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi kompetencji praktycznych uczniów. 

Tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Uczestnicy olimpiady działają w zespołach i mają za zadanie zrealizowanie własnego projektu społecznego, czyli lokalnej inicjatywy zmieniającej otoczenie na lepsze. 

Tytuł “Szkoła Kompetencji Przyszłości” otrzymało 140 szkół w Polsce, których uczniowie najlepiej poradzili sobie z wyzwaniem zarządzania projektem, autoprezentacji czy pracy w zespole. To kompetencje przyszłości, które pozwolą uczestnikom nie tylko poradzić sobie na rynku pracy i prowadząc własną firmę, ale też rozwinąć zaangażowanie społeczne. " Źródło: https://ranking.zwolnienizteorii.pl/