XXVI LO w Łodzi

Aktualności

Ważny komunikat

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

W dniu 26.04.2019 r.  nauczyciele odstępując od akcji strajkowej, podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzili wyniki klasyfikacji uczniów klas III.

Wszyscy tegoroczni absolwenci przystąpią do egzaminów maturalnych zgodnie z opublikowanym wcześniej harmonogramem.

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły przez uczniów klas III odbędzie się 23 maja 2019 r.


Uczniowie klas I i II, zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego wznowią zajęcia lekcyjne w dniu 9.05.2019r. Zajęcia będą się odbywały według nowego planu, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.Dziękujemy Rodzicom, Uczniom i Absolwentom za wsparcie okazywane Radzie Pedagogicznej.


Z poważaniem

Małgorzata Wiśniewska