XXVI LO w Łodzi

Aktualności

Gala Finałowa IX Edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Artystycznego

27 listopada 2019 r. odbyła się Gala Finałowa IX Edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Artystycznego „W świecie wartości moralnych” w tym roku pod hasłem: Czym jest piękno? Podczas uroczystości p. dr Adam Gogacz wygłosił wykład na temat piękna, odnosząc się do kanonów estetycznych z różnych epok, starożytnych i nowożytnych koncepcji filozoficznych, wzorców etnicznych oraz współczesnego świata mody. Uczniowie XXVI LO odczytali teksty prac nagrodzonych w konkursie literackim. Można było także obejrzeć wystawę złożoną z prac plastycznych i fotograficznych nagrodzonych przez jury lub zakwalifikowanych do ekspozycji. Pani przewodnicząca jury dr Magdalena Lachman zdała relację z obrad jury i uzasadniła decyzje jurorów.

W jury zasiedli: przewodnicząca p. dr Magdalena Lachman – adiunkt w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI Wieku w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego, p. dr Adam Gogacz – absolwent Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego i p. mgr Danuta Górecka reprezentująca Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Grupę pierwszą reprezentowała młodzież VII
i VIII klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (4-letni cykl kształcenia). Drugą grupę stanowili uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych (3-letni cykl kształcenia).

Nagrodzeni uczniowie w konkursie literackim to:

Paulina Kotyło z XLII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – I miejsce

Magdalena Mądrakowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku – I miejsce gr. I

Martyna Kwiecień-Poborska z XV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – II miejsce

Sandra Sawicka z Zespołu Szkół z Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach – III miejsce

Hanna Bartczak ze Szkoły Podstawowej w Mogilnie Dużym – III miejsce gr. I

Zuzanna Dakowicz z XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – wyróżnienie

Jacek Dumka z Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach – wyróżnienie

Julia Fortuna z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – wyróżnienie 

Agata Radzikowska z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – wyróżnienie

Nagrodzeni uczniowie w konkursie artystycznym to:

Amelia Maros z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – I miejsce

Natalia Olban z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – II miejsce

Zuzanna Kujawska z XV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi II miejsce gr. I

Laura Kowalewska z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – III miejsce

Oliwia Jagodzka z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – wyróżnienie

Martyna Lewandowska z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Łowiczu – wyróżnienie

Kinga Pajęczewska z XX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wyróżnienie gr. I

Jan Żaczek z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej wyróżnienie

Bartosz Rutowicz z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wyróżnienie

 

Serdecznie dziękujemy sponsorom: Radzie Rodziców XXVI LO w Łodzi, Bartolini Air sp. z o. o., łódzkim teatrom: Teatrowi im. S. Jaracza, Teatrowi Muzycznemu, Teatrowi Nowemu, Teatrowi Powszechnemu.

Organizatorki: Anna Horwat i Anna Kołaczkowska.