XXVI LO w Łodzi

Aktualności

Komunikat Dyrektora XXVI LO

Szanowni Państwo

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 zalecam pozostanie w domu wszystkich osób powracających z wyjazdów zagranicznych (szkolnych i prywatnych) przez okres 14 dni.

W przypadku zaobserwowania u siebie objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, zalecam bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl

Informuję również, że zgodnie z komunikatem Wojewody Łódzkiego od dnia 10 marca 2020 r. do odwołania zawieszam organizację wyjazdów, wycieczek i temu podobnych wydarzeń, jak również przyjmowania w charakterze gości zorganizowanych grup dzieci i młodzieży.

Dyrektor XXVI LO

Małgorzata Wiśniewska