XXVI LO w Łodzi

Aktualności

Drodzy uczniowie/koleżanki i koledzy!

Pragniemy poinformować Was o weryfikacji wyników konkursu związanego z XIV Dniem Przedsiębiorczości w naszej szkole. W wyniku ogromnego zaangażowania i zaciekłej rywalizacji różnica głosów pomiędzy klasą 1AP i 1EG była na tyle mała, że Organizatorzy, przy aprobacie Dyrekcji i Rady Pedagogicznej zadecydowali o przyznaniu dwóch pierwszych miejsc. Nowe wyniki są następujące:

I miejsce klasa 1AP i klasa 1EG

II miejsce-brak

III miejsce klasa 1BG

IV miejsce klasa 1DG

V miejsce klasa 2D

Serdecznie gratulujemy!

 

Organizatorzy