XXVI LO w Łodzi

Aktualności

Zdalne nauczania 06-09.10.2020 r.

W związku z potwierdzonym w naszej szkole zakażeniem wirusem

SARS-CoV-2 szkoła przechodzi w tryb nauczania zdalnego na okres

od 06.10.2020 r. do 09.10.2020 r.


Prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie i w dzienniku

elektronicznym.


Uczniowie od jutra pracują z nauczycielami w trybie zdalnym.