XXVI LO w Łodzi

»Statut

Aktualności

(*)

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 17.12.2019 roku zmarł dr Zbigniew Kościuczyk. Wieloletni nauczyciel matematyki naszej szkoły, ceniony dydaktyk i życzliwy Kolega. Pogrzeb odbył się 23.12.2019 roku na cmentarzu katolickim na Dołach. Kwatera 22 front 15 grób nr 6.


 

Gala Finałowa IX Edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Artystycznego

27 listopada 2019 r. odbyła się Gala Finałowa IX Edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Artystycznego „W świecie wartości moralnych” w tym roku pod hasłem: Czym jest piękno? Podczas uroczystości p. dr Adam Gogacz wygłosił wykład na temat piękna, odnosząc się do kanonów estetycznych z różnych epok, starożytnych i nowożytnych koncepcji filozoficznych, wzorców etnicznych oraz współczesnego świata mody. Uczniowie XXVI LO odczytali teksty prac nagrodzonych w konkursie literackim. Można było także obejrzeć wystawę złożoną z prac plastycznych i fotograficznych nagrodzonych przez jury lub zakwalifikowanych do ekspozycji. Pani przewodnicząca jury dr Magdalena Lachman zdała relację z obrad jury i uzasadniła decyzje jurorów.

W jury zasiedli: przewodnicząca p. dr Magdalena Lachman – adiunkt w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI Wieku w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego, p. dr Adam Gogacz – absolwent Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego i p. mgr Danuta Górecka reprezentująca Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Grupę pierwszą reprezentowała młodzież VII
i VIII klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (4-letni cykl kształcenia). Drugą grupę stanowili uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych (3-letni cykl kształcenia).

Nagrodzeni uczniowie w konkursie literackim to:

Paulina Kotyło z XLII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – I miejsce

Magdalena Mądrakowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku – I miejsce gr. I

Martyna Kwiecień-Poborska z XV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – II miejsce

Sandra Sawicka z Zespołu Szkół z Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach – III miejsce

Hanna Bartczak ze Szkoły Podstawowej w Mogilnie Dużym – III miejsce gr. I

Zuzanna Dakowicz z XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – wyróżnienie

Jacek Dumka z Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach – wyróżnienie

Julia Fortuna z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – wyróżnienie 

Agata Radzikowska z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – wyróżnienie

Nagrodzeni uczniowie w konkursie artystycznym to:

Amelia Maros z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – I miejsce

Natalia Olban z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – II miejsce

Zuzanna Kujawska z XV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi II miejsce gr. I

Laura Kowalewska z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – III miejsce

Oliwia Jagodzka z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – wyróżnienie

Martyna Lewandowska z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Łowiczu – wyróżnienie

Kinga Pajęczewska z XX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wyróżnienie gr. I

Jan Żaczek z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej wyróżnienie

Bartosz Rutowicz z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wyróżnienie

 

Serdecznie dziękujemy sponsorom: Radzie Rodziców XXVI LO w Łodzi, Bartolini Air sp. z o. o., łódzkim teatrom: Teatrowi im. S. Jaracza, Teatrowi Muzycznemu, Teatrowi Nowemu, Teatrowi Powszechnemu.

Organizatorki: Anna Horwat i Anna Kołaczkowska.

 

 


 

Ślubowanie klas pierwszych 2019

14. października 2019r w naszym liceum odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabrała pani dyrektor XXVI LO w Łodzi- p. Małgorzata Wiśniewska. Następnie ponad 350 pierwszoklasistów, podczas składania ślubowania, zobowiązało się do przestrzegania szkolnych wartości, podtrzymywania wieloletnich tradycji oraz godnego reprezentowania XXVILO. 

Po ślubowaniu głos zabrali przedstawiciele klas pierwszych, a także  przewodnicząca samorządu szkolnego- Patrycja Jachimek, której przemówienie zakończyła myśl Krzysztofa Kamila Baczyńskiego- „Nie wstydź się miłowania, tworzenia, dorastania”. Następnie wychowawcy i przewodniczący klas odebrali z rąk p. Dyrektor pamiątkową kronikę, którą będą uzupełniać przez wszystkie lata swojej edukacji w murach XXVI liceum. 

Po oficjalnej części ceremonii odbyły się tradycyjne otrzęsiny, które klasy drugie przygotowały dla młodszych kolegów, aby wprowadzić ich do społeczności szkolnej.

 

Więcej zdjęć w galerii. Tutaj.

 


 

Kolejna akcja krwiodawstwa w XXVI LO

7.11  na terenie naszej szkoły odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa. 

Tym razem oddaliśmy 19 jednostek krwi.

Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie, odwagę i chęć pomocy innym.

 

Jesteście wielcy!
 
 
 

 

JUBILEUSZ 70-LECIA SZKOŁY

W 2019 roku przypadła siedemdziesiąta rocznica powstania XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Obchody rozpoczęły się w piątek 11 października mszą świętą w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla. Po powrocie do szkoły uczniowie wysłuchali opowieści o historii liceum przygotowanej przez profesora Krzysztofa Wielkopolana, a postać patrona przybliżyła im profesor Anna Kołaczkowska. Wystąpienia zakończone zostały pokazem możliwości reaktywowanego chóru pod batutą pana Kamila Chałupnika oraz przedstawieniem teatralnym przygotowanym pod opieką profesor Anny Kołaczkowskiej. Następnie młodzież udała się na spotkania z zaproszonymi absolwentami XXVI LO. 

W sobotę ( 12.10.2019) miały miejsce oficjalne uroczystości jubileuszowe. O godzinie 10.30 aula pękała w szwach, próbując pomieścić zaproszonych gości, wśród których znalazły się osoby piastujące urzędy państwowe, dawni i obecni pracownicy szkoły, jej absolwenci i sympatycy, których połączyło pragnienie uczczenia tej niezwykłej rocznicy. Uroczystość poprowadzili Jacek Grudzień- dziennikarz i publicysta, absolwent XXVI LO oraz Patrycja Jachimek- przewodnicząca Samorządu Szkolnego. Jako pierwsza głos zabrała pani dyrektor Małgorzata Wiśniewska – organizatorka i gospodyni tego wydarzenia. Następnie na mównicę wstępowali kolejni goście pragnący podzielić się swoimi refleksjami związanymi z jubileuszem. Wzruszająco zabrzmiały słowa pani Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, która dziękując szkole, podkreśliła: „Gdyby nie ty, to by mnie nie było”. Stały się one motywem przewodnim spotkania, zwracając uwagę na niezwykle silny wpływ XXVI LO na kształtowanie osobowości uczniów. Do tej myśli odnosili się także kolejni mówcy. Zgodnie z tradycją szkoły wręczono także Złote Matury – w tym roku uhonorowano w ten sposób kilkanaście osób. 

Uroczystościom towarzyszyły występy artystyczne. Na scenie pojawiły się pianistki z Akademii Muzycznej – panie Agata Kalińska- Bonińska i Agata Górska- Kołodziejska oraz trio blaszane również reprezentujące Akademię Muzyczną w osobach Konrada Bonińskiego (trąbka), Wenxianga Wanga (waltornia) i Michała Kucy (puzon). Zaprezentował się również szkolny chór a na deser podano przedstawienie zrealizowane według scenariusza absolwentki szkoły – pani Pauliny Niedzielskiej. 

Po zakończeniu części oficjalnej szkoła jeszcze długo rozbrzmiewała gwarem rozmów i śmiechem. Zaklęte w murach historie ożywały, powracali we wspomnieniach ci, którzy odeszli. Nawet słońce postanowiło towarzyszyć nam w tym niezwykłym dniu. 

 

Więcej zdjęć w GALERII.


 

Rada Pedagogiczna XXVI LO im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi

Nasza Rada Pedagogiczna rok szk. 2019/2020.


 

Pogrzeb Zdzisławy Rozbickiej

Drodzy absolwenci XXVI LO

Niedawno uczestniczyliśmy w obchodach 65-lecia Szkoły, a już puka do drzwi 70-lecie. Obchody 70-lecia XXVI LO planujemy na 11 i 12 października 2019 roku. Pierwszy dzień (piątek, 11 października) to uroczystości dla uczniów Szkoły. Drugiego dnia, czyli w sobotę, 12 października planujemy uroczystość z udziałem władz, zaproszonych gości, delegacji młodzieży i Waszym oraz spotkania absolwentów w salach lekcyjnych.

Udział w uroczystości oficjalnej i bankiecie będzie odpłatny. Udział w drugiej części, czyli w „spotkaniach roczników” nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Wszystkich Absolwentów serdecznie zapraszamy.

Czekamy również na Wasze pomysły i pomoc. Wierzymy, że spośród absolwentów uda się wyłonić grono, które aktywnie włączy się w przygotowanie obchodów. Chętnych do pracy zapraszamy na spotkanie organizacyjne w środę, 10 kwietnia 2019 o godz. 18.00 w XXVI LO

Małgorzata Wiśniewska, dyrektor XXVI LO

 A oto pakiet najważniejszych informacji:

1. Termin i ramowy harmonogram uroczystości:

11.10.2019 – piątek:
- uroczystości z udziałem obecnych uczniów Szkoły,
- msza święta w intencji Szkoły

12.10.2019 – sobota:
- godzina 1030 – 1330 - główne uroczystości z udziałem władz miasta, delegacji młodzieży, przyjaciół Szkoły i zaproszonych Absolwentów
- godzina 1400 - 1600 - spotkania roczników Absolwentów, zwiedzanie Szkoły,

2. Uroczystości główne zakończone będą poczęstunkiem typu szwedzki stół w sali gimnastycznej, przygotowanym dla około 200 osób. Udział w nim jest możliwy po wniesieniu opłaty 70 zł i otrzymaniu odrębnego zaproszenia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat,

3. Materiały obejmują okolicznościowe wydawnictwo „70 lat XXVI LO” wraz z płytą DVD z prezentacją o szkole lub pendrive z powyższymi materiałami,

4. Spotkania roczników Absolwentów w salach lekcyjnych nie są związane z żadną opłatą. Osoby biorące udział w tej części obchodów, zainteresowane nabyciem wydawnictwa o Szkole, proszone są o wcześniejszą informację e-mailową.

5. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy poprzez wypełnienie formularza on-line lub osobiście w sekretariacie szkoły. Prosimy o wyraźne określenie w zgłoszeniu, w której części uroczystości chcecie Państwo uczestniczyć.

6. Opłatę za udział w uroczystościach głównych prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców XXVI LO 85 1560 0013 2031 0070 5992 1001 lub wnosić bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

7. Zgłoszenia uczestnictwa i wniesienia opłaty należy dokonać do 13 września 2019 r.

Wystąpienie jakichkolwiek problemów prosimy zgłaszać telefonicznie:

42 686 86 15.

Organizatorzy

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MwDt0Kb9-kOHuXyRnPUFJZWdyLhkvmFMsAYZ38wILoJUN05ZUFREU0FTWEtKVzlTOVUxRUtLUUlHSS4u


 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2020

Informacja do przetargu 1/LO26/2019