XXVI LO w Łodzi

»Historia szkoły

HISTORIA XXVI LO im. K.K. Baczyńskiego w ŁODZI

 

15.11.1947 r. wmurowano uroczyście kamień węgielny i w ciągu 2 lat budynek powstał. 
25.09.1949 r. ówczesny polski premier Józef Cyrankiewicz dokonał uroczystego otwarcia

 

Uroczystość była wyjątkowo ważnym elementem dla władz, przybył na nią sam szef rządu. Nowy budynek na starym łódzkim Karolewie spełniać miał też rolę propagandową. Oto władze nowej Polski mogły poszczycić się najbardziej widocznym znakiem demokracji ludowej – szkolnym budownictwem dla mas pracujących.


Wśród ówczesnych obywateli tego typu akcje cieszyły się ogromnym poparciem. Szkoła zawsze była dla Polaków prestiżową sprawą. Naród, który pierwszy na świecie podniósł edukację do rangi państwowej (KEN 1773) i który dzięki dobremu wykształceniu nie utracił świadomości narodowej, szczęśliwy był gdy budowano i otwierano nowe szkoły. Otwarcie szkoły na Karolewie wzbudzało niewątpliwą radość i dumę.

 

Nowa szkoła , przekształcona ze Szkoły Podstawowej nr 6, która wcześniej mieściła się w Łodzi na ulicy Wspólnej 6 w Domu Starców, otrzymała nazwę VI Szkoły Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Stopnia Podstawowego i Licealnego. Pierwszym dyrektorem szkoły został Wacław Lipiński. Powojenna Polska borykała się z brakiem wykształconej kadry nauczycielskiej, dlatego też na 714 uczniów w początkach działalności szkoły zatrudniono jedynie 12 nauczycieli, w tym tylko 2 stopnia licealnego.

 

 

 

 

Dalej

Wstecz