XXVI LO w Łodzi

»Oferta edukacyjna 2020/2021

 

 

DRODZY ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy naukę w pięciu klasach

  

Lp.

Przedmioty 
z rozszerzonym programem 
nauczania

Symbol
oddziału  

Języki obce

Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji

1.

j. polski

geografia

historia

1A

j. angielski

j. hiszpański

j. polski

matematyka

historia

geografia

2.

matematyka

fizyka

informatyka

1B

j. angielski/j. angielski

j. niemiecki/j. rosyjski

j. polski

matematyka

fizyka

informatyka

3.

biologia

chemia

matematyka

1C

j. angielski/j. angielski

j. hiszpański/j. niemiecki

j. polski

matematyka

biologia

chemia

4.

matematyka

geografia

j. angielski

1D

j. angielski/j. angielski

j. hiszpański/j. francuski

j. polski

matematyka

j. obcy

geografia

5.

biologia

chemia

matematyka

1E

j. angielski/j. angielski

j. rosyjski/j. francuski

j. polski

matematyka

biologia

chemia

 

klasa I A - rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i geografii

Klasa dla uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach humanistycznych, artystycznych oraz wybierających prawo, psychologię, socjologię, dziennikarstwo, międzynarodowe stosunki polityczne, europeistykę, politologię. Dodatkowo proponujemy młodzieży zajęcia poszerzające wiedzę  z edukacji prawnej i obywatelskiej oraz z języka angielskiego. Klasa objęta patronatem Instytutu Historii.

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i  hiszpański 

przedmioty uzupełniające: „Edukacja prawna i obywatelska” oraz „Sztuka argumentacji w języku angielskim”

przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:  j. polski, matematyka, historia oraz geografia 

 

klasa I B - rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki, informatyki

Klasa stworzona jest z myślą o uczniach zainteresowanych studiowaniem na kierunkach informatycznych, matematycznych, ekonomicznych, fizycznych zarówno na politechnice, jak i na uniwersytecie. Dodatkowo proponujemy w tej klasie zajęcia wzbogacające  naukę języka angielskiego „Sztuka argumentacji w języku angielskim”. Klasa jest objęta patronatem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i niemiecki lub rosyjski (UWAGA!!! O pierwszeństwie wyboru drugiego języka decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w naborze)

przedmioty uzupełniające: „Sztuka argumentacji w języku angielskim”

przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, fizyka oraz informatyka

 

 

klasa I C - rozszerzony program nauczania biologii, chemii i matematyki

Program tej klasy adresowany jest do uczniów zainteresowanych naukami medycznymi, przyrodniczymi, a więc otaczającym nas światem i zachodzącymi w nim procesami. Umożliwia podjęcie studiów na kierunkach : medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, ochrona środowiska, fizjoterapia, ratownictwo, zdrowie publiczne, biotechnologia, biochemia. Klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Medycznego.

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i niemiecki lub hiszpański UWAGA!!! O pierwszeństwie wyboru drugiego języka decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w naborze)

przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, chemia oraz biologia

 

 

klasa I D - rozszerzony program nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego

Klasa stworzona jest z myślą o uczniach zainteresowanych studiowaniem na kierunkach: geograficznych, matematycznych, ekonomicznych, technicznych, zarówno na politechnice jak i na uniwersytecie oraz w SGH. Dodatkowo proponujemy w tej klasie zajęcia uzupełniające z informatyki „Elementy programowania i grafiki komputerowej”. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i hiszpański lub francuski (UWAGA!!! O pierwszeństwie wyboru drugiego języka decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w naborze)

przedmioty uzupełniające: „Elementy programowania i grafiki komputerowej” (innowacja pedagogiczna)

przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, geografia

 

 

klasa I E - rozszerzony program nauczania biologii, chemii i matematyki

Program tej klasy adresowany jest do uczniów zainteresowanych naukami medycznymi, przyrodniczymi ochroną środowiska. Umożliwia podjęcie studiów na kierunkach : medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, ochrona środowiska, fizjoterapia, ratownictwo, zdrowie publiczne, biotechnologia, biochemia. Klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Medycznego.

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i rosyjski lub francuski (UWAGA!!! O pierwszeństwie wyboru drugiego języka decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w naborze)

przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, chemia oraz biologia

 

ZARZĄDZENIE ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY nr 11/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r.