XXVI LO w Łodzi

Dni otwarte online na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Szanowni Państwo,

Wydział Zarządzania UŁ chciałby bardzo serdecznie zaprosić Państwa na spotkania online, które umożliwią poznanie różnych kierunków studiów i podjęcie właściwej decyzji edukacyjnej.

Przez dwa miesiące będziemy spotykać się na żywo online i opowiadać o studiach I stopnia. Do udziału w spotkaniach zaprosiliśmy wykładowców, studentów i absolwentów. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie. Wstęp jest wolny i nie trzeba posiadać konta na MS Teams, by oglądać wydarzenie na żywo.

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/2kPXhmzc7

Strona www projektu: https://bit.ly/3eKUnnw

 


 

Oprócz tego w najbliższym tygodniu 24 marca o godz. 18.00 na platformie MS Teams odbędzie wykład na temat cyfryzacji. To doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej na temat najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVjZDQ2MTItODBkYy00N2FkLWFiYzUtZGQ3YmIzM2M3Zjk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%225df9f566-519b-40a2-9047-dac5c1d0a61c%22%7d

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/3Ixq1LrWq