XXVI LO w Łodzi

Sprawdziany maturalne

 

 KALENDARZ SPRAWDZIANÓW MATURALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

   

DATA

PRZEDMIOT

23 WRZEŚNIA

JĘZYK POLSKI

30 WRZEŚNIA

JĘZYK OBCY

7 PAŹDZIERNIKA

MATEMATYKA

21 PAŹDZIERNIKA

PRZEDMIOT WYBRANY: BIOLOGIA, HISTORIA,

                               INFORMATYKA

28 PAŹDZIERNIKA

PRZEDMIOT WYBRANY: CHEMIA, WOS, GEOGR, FIZ

4 LISTOPADA

JĘZYK POLSKI

18 LISTOPADA

JĘZYK OBCY

25 LISTOPADA

MATEMATYKA

2 GRUDNIA

PRZEDMIOT WYBRANY: BIOLOGIA, HISTORIA,

                               INFORMATYKA

9 GRUDNIA

PRZEDMIOT WYBRANY: CHEMIA, WOS, GEOGR, FIZ

16 GRUDNIA

JĘZYK POLSKI

13 STYCZNIA

JĘZYK OBCY

20 STYCZNIA

MATEMATYKA

27 STYCZNIA

PRZEDMIOT WYBRANY: BIOLOGIA, HISTORIA,

                               INFORMATYKA

17 LUTEGO

PRZEDMIOT WYBRANY: CHEMIA, WOS, GEOGR,  FIZ

24 LUTEGO

TERMIN REZERWOWY