XXVI LO w Łodzi

»Kalendarz imprez

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

  

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

2.

Zebranie rodziców uczniów klas I i II po SP

9 września 2020 r., g. 17:30

3.

Zebranie rodziców uczniów klas II po Gim i III

10 września 2020 r., g. 17:30

4.

Ślubowanie klas pierwszych

14 października 2020 r.

5.

Konsultacje z rodzicami

21 października 2020 r., g. 17:30

6.

Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus

27 listopada 2020 r.

7.

Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców

27 listoopada-2 grudnia 2020r.

8.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I, II i III - informacja o zagrożeniach

2 grudnia 2020 r., godz. 17:30

9.

Zakończenie pierwszego semestru, wystawienie ocen śródrocznych

22 grudnia 2020 r.

10.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2020 r. – 3 stycznia 2021 r.

11.

Zebrania z rodzicami – wywiadówki

13 stycznia 2021 r., g. 17:30

12.

Studniówka klas trzecich

15 stycznia 2021 r.

13.

Ferie zimowe

1 – 14 lutego 2021 r.

14.

Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus (klasy III)

26 marca 2021 r.

15.

Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców (klasy III)

26 - 31 marca 2021 r.

16.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021 r.

17.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I i II oraz zebrania z rodzicami uczniów klas III - informacja o zagrożeniach

7 kwietnia 2021 r., g.17:30

18.

FETA

21-23 kwietnia 2021r.

19.

Wystawienie ocen końcowych w klasach III

23 kwietnia 2021 r.

20.

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach III

30 kwietnia 2021 r.

21.

Egzaminy maturalne w sesji wiosennej

4 – 24 maja 2021 r.

22.

Dzień Otwarty Szkoły

26 maja 2021 r.

23.

Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus

26 maja 2021 r.

24.

Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców

26-28 maja –2021 r.

25.

Konsultacje, zebrania z rodzicami uczniów klas I i II

31 maja 2021 r., g. 17:30

26.

Wystawienie ocen końcowych w klasach I i II

18 czerwca 2021 r.

27.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

28.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

29.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w XXVI LO

4,5 stycznia 2021 r.

4, 5, 6 maja 2021 r.

4 czerwca 2021 r.