Kategoria: Strefa ucznia
Opublikowano: czwartek, 18, luty 2016 14:01
Super User
Odsłony: 6854

WYKAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH


W XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŁODZI

 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 

Lp.

Nazwa zajęć

Nauczycielprowadzący

1.    

Lekcje dodatkowe dla uczniów kl. IIIE i IIIF i innych chętnych, zdających maturę rozszerzoną z języka angielskiego.

Adamiec Katarzyna

2.    

Konsultacje dla uczniów kl.I -III.

Poprawa sprawdzianów, klasówek - zajęcia wyrównawcze. 

Banaszczyk Iwona

3.    

Konsultacje dla uczniów kl.I -III.

Poprawa sprawdzianów, klasówek - zajęcia wyrównawcze. Zajęcia przygotowujące do matury kl. IIID.

Brzezińska Agnieszka

4.    

Fakultet z kl. IID.
Poprawy sprawdzianów i klasówek.

Ciążyńska Anna

5.    

Konsultacje dla uczniów kl. IB, IIB, IID, IIIB.

Gralewicz Małgorzata

6.    

Koło Miłośników Kultury.

Przygotowanie do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy o Sztuce – Historia Sztuki i Historia Muzyki oraz konkursów artystycznych.

Horwat Anna

7.    

Konsultacje informatyczne.

Kałusowska Małgorzata

8.    

Przygotowanie do olimpiady, konkursów i konsultacje.

Karolak Agnieszka

9.    

Konsultacje z informatyki

Karolak Bożena

10. 

Konsultacje maturalne z chemii.

Kolasińska-Wilczek Ilona

11. 

Zajęcia z analizy i interpretacji utworów literackich dla kl. IIA.

Koło teatralne dla chętnych uczniów.

Przygotowanie do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Kołaczkowska Anna

12. 

Zajęcia SKS siatkówka dla uczniów i Reprezentacji Szkoły.

Koralewski Mariusz

13. 

Wspieranie indywidualnych  uczniów w poszukiwaniu informacji, pomoc w doborze lektur i w tworzeniu bibliografii.

Kotkowska Iwona

14. 

Zajęcia fakultatywne z fizyki kl. IIID.

Kółko fizyczne dla chętnych.

Krasocka Danuta

15. 

Zajęcia przygotowujące do matury z wosu.

Krysztofczyk Beata

16. 

Przygotowanie do konkursu – zajęcia indywidualne.

Fakultet kl. IIIC i IIIE.

Kubiak Elżbieta

17. 

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki dla uczniów kl. IIIE i IIIF.

Kwiatkowski Michał

18. 

Koło Języka Rosyjskiego – kl. IIIE i IIIF.

Przygotowanie do Olimpiady Języka Rosyjskiego – kl. I.

Lewa Agata

19. 

Przygotowanie reprezentacji szkoły do zawodów sportowych w piłce nożnej, lekkiej atletyce, koszykówce i pływaniu zgodnie z kalendarzem imprez Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Łodzi.

Lorek Rafał

20. 

Konsultacje z fizyki dla uczniów kl. IB, IC, IE, IIB, IIIB, IIIC.

Fakultet dla maturzystów kl. IIIB i IIIC.

Łęgocka Grażyna

21. 

Konsultacje dla maturzystów z klas IIIA i IIIC.

Majewska Magdalena

22. 

Fakultet maturalny kl. IIIE.

Mosakowska Marzena

23. 

Zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i artystycznych,

Konsultacje dla uczniów kl. IIIA przygotowujące do ustnego egzaminu maturalnego.

Ogińska Regina

24. 

Przygotowanie do zawodów zgodnie z kalendarzem imprez, uzupełnianie sprawdzianów.

Okas Katarzyna

25. 

Konsultacje dla kl. IIIC - indywidualna praca z uczniami, którzy zadeklarowali poziom rozszerzony.
Przygotowanie do konkursów literackich i artystycznych.

Perkowska Jadwiga

26. 

Przygotowanie do zawodów sportowych.

Piesiak Ewa

27. 

Konsultacje z j. polskiego dla kl.: IB,IC,IIB,IIIB, IIIF.

Zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do matury ustnej w kl.III

Płóciennik Barbara

28. 

Koło języka angielskiego - przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym i przygotowanie do olimpiady z języka angielskiego.

Przerwa Izabela

29. 

Kółko szachowe.

Zajęcia dla uczniów zdających egzaminy sprawnościowe.

Sapela Beata

30. 

Konsultacje maturalne z języka angielskiego i i hiszpańskiego dla kl. IIIA.

Siuta Tomasz

31. 

Wiedza o społeczeństwie Edukacja prawna i obywatelska - innowacja w kl. IIA.

Fakultety Maturalne - Historia - Innowacja Historyczna.

Wielkopolan Krzysztof

32. 

Zajęcia indywidualne przygotowujące do matury z geografii.

Jasnosz Michał

33. 

Spotkania z maturzystami – powtórka przed maturą.

Przygodzka Barbara

34. 

Konsultacje dla maturzystów.

Wojciechowska Mirosława

35. 

Zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe, terapeutyczne.

Wojciechowska-Kozłowska Olga

36. 

Koło zainteresowań dla chętnych uczniów
PIK: Przedsiębiorczość, Inicjatywa,Kreatywność.

Woropaj Izabela

37.

Zajęcia wyrównawcze z informatyki.

Renata Sielska