XXVI LO w Łodzi

»Regulamin szczęśliwego numerka

 

1. Szczęśliwy numerek losowany jest przez dziennik elektroniczny Librus, codziennie po godzinie 18:00

2. Szczęśliwy numerek zwalnia uczniów z:

-Niezapowiedzianych odpowiedzi ustnych

-Niezapowiedzianych kartkówek

-Krótkoterminowych prac domowych

3. Szczęśliwy numerek nie zwalnia uczniów z:

-Zapowiedzianych form sprawdzania wiadomości

-Długoterminowych prac domowych

-Znajomości lektur