XXVI LO w Łodzi

Inne projekty


 

SESJE LITERACKO-ARTYSTYCZNE

Sesja literacka to cykliczny projekt realizowany przez uczniów i polonistki XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego od ponad dwudziestu lat. Tematyka spotkań często jest powiązana z ważnymi rocznicami i pozwala lepiej poznać twórczość wybitnych polskich artystów. W kolejnych latach zaprezentowaliśmy dorobek literacki laureatów literackiej Nagrody Nobla Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej. Bohaterami konferencji byli również Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witold Gombrowicz, Zbigniew Herbert, Sławomir Mrożek, Bolesław Leśmian. Interesowały nas również takie zagadnienia jak ''Język mediów'', "Poezja stanu wojennego'', ''Łódź filmowa'' czy "Krąg poezji religijnej''. Uczniowie przygotowują i wygłaszają referaty poświęcone różnym aspektom dorobku danego twórcy. Każdej sesji towarzyszy staranna oprawa artystyczna, jej realizacją od roku 2007 zajmuje się szkolne koło teatralne, czyli ''Zespół Niespokojnych Nóg'' utworzony przez nauczycielkę języka polskiego, Annę Kołaczkowską. Konferencje są powiązane z warsztatami interpretacyjnymi prowadzonymi przez pracowników UŁ. Wskazówek pozwalających zrozumieć poezję Czesława Miłosza udzielał prof. Tomasz Cieślak, zaś istotę ironii w tekstach Wisławy Szymborskiej wnikliwie objaśniała prof. Marzena Woźniak-Łabieniec. Kolejnym edycjom sesji towarzyszą wydawane z tej okazji biuletyny.

Regina Ogińska


 

W zeszłym roku uczennice klasy 2a i 1a brały udział w międzynarodowym projekcie filmowym EUFORIA organizowanym przez Unię Europejską i Społeczną Akademię Nauk. Ich zadaniem było nakręcić krótki film na temat pejzażu miejskiego przekształcanego dzięki środkom z UŁ. Twórczynie filmu to: Grażyna Jakubowska, Zuzanna Skrobecka, Dominika Cybulska, Julia Cyranowska, Julia Podlewska i Ania Komarowska. Opiekunka: Anna Kołaczkowska. Film pt. Wstążka będzie pokazywany na festiwalu w Grecji w październiku 2016 r. 

 

 


Uczennice naszej szkoły: Grażyna Jakubowska i Karolina Szulczewska wzięły udział w filmowym projekcie "Za Żelazną Kurtyną". Jego cel to promowanie historii Europy Środkowej po 70 latach, które upłynęły od II wojny światowej oraz wspieranie poczucia odpowiedzialności za to, w jaki sposób rozwija się Unia Europejska. Organizator: Unia Europejska i Społeczna Akademia Nauk. Opieka artystyczna: p. Aneta Wawrzoła i p. Grzegorz Habryn. Opiekun szkolny: Anna Kołaczkowska. Film będzie pokazywany podczas przeglądu w Budapeszcie 14.10.2016 r.

Wystąpiły w nim m. in.: p. prof. Regina Ogińska i p. prof. Beata Sapela.