XXVI LO w Łodzi

KINO BEZ TAJEMNIC W XXVI LO

Partnerzy:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego,

Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ

oraz

XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

 

Koordynatorzy projektu:

dr hab. Małgorzata Jakubowska UŁ

dr Anna Kołaczkowska XXVI LO

 

 

PROGRAM SPOTKAŃ dla klas humanistycznych (ok.30-45 osób)

Miejsce spotkań: XXVI LO, Wydział Filologiczny, inne: np. Muzeum Kinematografii

Czas spotkań: 90 min. raz w miesiącu (środy lub czwartki od 14.35 do 15.35)

 


 

Podczas trzyletniego kursu uczniowie klas humanistycznych mieli przyjemność uczestniczyć w pozalekcyjnych warsztatach filmoznawczych w ramach projektu „KINO BEZ TAJEMNIC”, prowadzonych przez nauczycieli akademickich z Kadry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz przez koordynatorkę dr hab. prof. UŁ Małgorzatę Jakubowską. Projekt okazał się być ciekawym doświadczeniem, które poszerzyło naszą wiedzę o wiele nieznanych nam dotychczas zagadnień z zakresu sztuki filmowej. Nauczyło nas również świadomego odbioru filmu i jego analizy. Widząc na ekranie sztucznie wytworzone, szybko następujące po sobie obrazy, sprawiające wrażenie ruchu, dotychczas mówiliśmy, że oglądamy film.  Po przebytych warsztatach nauczyliśmy się, że słowo „film” ma bardzo różne znaczenia, zależne zawsze od kontekstu użycia. Dzięki zajęciom, nauczyliśmy się dostrzegać w filmach liczne konteksty kulturowe, które bez wątpienia stały się dla nas użytecznymi argumentami w pracach pisemnych.

Kino i literatura wzajemnie się przenikają w zakresie różnych konwencji. Często książki stają się inspiracją dla twórców filmowych, którzy starają się przetworzyć znaną już formę pisemną na potrzeby nowych odbiorców i własnej wizji. Podczas przeprowadzonych zajęć zapoznaliśmy się z adaptacjami licznych dzieł literackich, m.in. z filmem „Lawa” Tadeusza Konwickiego, który jest zainspirowany "Dziadami" Adama Mickiewicza. W repertuarze naszych zajęć nie mogło zabraknąć filmów Andrzeja Wajdy, który niejednokrotnie podejmował się przenoszenia literatury na ekrany kinowe. Wspólnie z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Łódzkiego, przeanalizowaliśmy i porównaliśmy jego filmy z pierwowzorami literackimi, były to m.in.: „ Panny z Wilka” czy „Ziemia Obiecana”.

 

Oprócz zajęć przeprowadzonych w salach lekcyjnych mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniach w Muzeum Kinematografii, a także w dyskusjach
z reżyserami i twórcami filmowymi: Filipem Bajonem, Markiem Skrobeckim
i Robertem Glińskim. Trzyletni okres warsztatów filmowych okazał się być dla uczestników niezapomnianym przeżyciem, a szczególnie dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z filmem jak i dla wielbicieli kina.

Karolina Daros kl. III a


 

II. ROK SZKOLNY 2016/17

 

1.   (listopad) Kino wczoraj i dziś – Wizyta w Muzeum Kinematografii (Prowadzenie: prof. Piotr Sitarski 17.11 czwartek)

2.   (grudzień) – Filmowy gatunek: monster movie (Prowadzenie: mgr Patrycja Dziubczyńska środa 14.12 XXVI LO)

3.   (styczeń) – Film jako tekst kultury – Lawa w reż. Konwickiego (Prowadzenie: mgr Mateusz Żebrowski - XXVI LO czwartek 12.01)

4.   (luty) – film awangardowy – wizyta w MS2 – (Prowadzenie: mgr Karol Jóźwiak 8.02)

5.   (marzec) – Adaptacja filmowa – rodzaje adaptacji na przykładzie Alicji w krainie czarów (Prowadzenie: M. Jakubowska 15.03)

6.   (kwiecień) – Adaptacja filmowa – spotkanie z reżyserem – ( np. Filip Bajon reżyser Pań Dulskich) (Prowadzenie: mgr Katarzyna Figat 5.04 do uzgodnienia z reżyserem)

7.   (maj) – Adaptacja filmowa A. Wajda i jego spotkania z literaturą (Prowadzenie:

dr Kamila Żyto czwartek 11.05 XXVI LO)

       8.   (czerwiec) – Filmowa Łódź (Prowadzenie: dr Ewa Ciszewska)

 

I. ROK SZKOLNY 2015/16

 

1.       Film fikcji i film faktu (październik)

2.       Film historyczny (listopad)

3.       Film historyczny w warsztacie reżysera (spotkanie z reżyserem filmu Kamienie na szaniec Robertem Glińskim) (grudzień)

4.       Czy istnieje język filmu? (styczeń)

5.       Obraz filmowy (luty)

6.       Montaż i narracja (marzec)

7.       Dźwięk w filmie (kwiecień)

8.       Kino wczoraj i dziś (wizyta w Muzeum Kinematografii; maj)

9.       Film animowany (spotkanie z reżyserem Markiem Skrobeckim; czerwiec)

 

 

 

 

III. ROK SZKOLNY 2017/18

 

Kartki z historii kina:

1.  Klasyczny film hollywoodzki, np. Casablanka (październik)

2.      Nowa Fala, np. Do utraty tchu (listopad)

3.      Nowe Hollywood, np. Szczęki (grudzień)

4.      Filmowy postmodernizm, np. Pulp Fiction (styczeń)

Kartki z historii polskiego kina:

5.      Co to jest szkoła polska? (luty)

6.      Kino moralnego niepokoju (marzec)

7.      Rozrachunki ze stalinizmem (kwiecień) 

 

PROGRAM SPOTKAŃ dla klas humanistycznych obejmujący trzy letni kurs został opracowany przez dr hab. Małgorzatę Jakubowską na podstawie podręcznika „Kino bez tajemnic” pod red. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, Konrada Klejsy, Tomasza Kłysa i Piotra Sitarskiego (Warszawa 2009). Jest on realizowany w oparciu o list intencyjny o współpracy podpisany między Dziekanem Wydziału Filologicznego UŁ prof. dr hab. Piotrem Stalmaszczykiem a Dyrektorem XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi mgr Małgorzatą Wiśniewską.

 

Zajęcia realizowane są w ramach spotkań pozalekcyjnych i prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz edukatorów filmowych w systemie non-profit.