XXVI LO w Łodzi

»

Wymiana polsko-francuska
Makiety najpiękniejszych zabytków i magicznych miejsc w krajach frankofońskich
Konkursu filozoficzno-oratorski pt. "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy"
Dzień dziecka
Konkurs "W świecie wartości moralnych"
Wizyta w UMŁ
SCI TECH
Wspólne kolędowanie
Eksperymenty chemiczne
No images in gallery