XXVI LO w Łodzi

»

2e z Prezydent Zdanowską przy ławeczce Tuwima