XXVI LO w Łodzi

»

Wpis do kroniki szkolnej - klasa Ib