1. MÓWIMY W SWOIM IMIENIU: „Ja sądzę ...”, „Według mnie ...”
2. SŁUCHAMY ZDANIA INNYCH I SZANUJEMY JE.
3. AKTYWNIE UCZESTNICZYMY W ZAJĘCIACH W MIARĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI.
4. NIE OCENIAMY I NIE KRYTYKUJEMY.
5. KAŻDY POMYSŁ JEST DOBRY.
6. POMAGAMY SOBIE WZAJEMNIE.
7. KIERUNEK NASZYCH DZIAŁAŃ TO DOSTRZEGANIE PROBLEMU LUB KONFLIKTU.
8. DZIELIMY SIĘ SWOIMI SPOSTRZEŻENIAMI.
9. Z UWAGĄ I SKUPIENIEM ZAPOZNAJEMY SIĘ Z WYTWORAMI PRACY POSZCZEGÓLNYCH GRUP.